Индукцийн гулзайлт

лавлагаа

  Индукцийн гулзайлтын процесс нь хоолойн холбох хэрэгслийг гулзайлтын тогтоосон температурт халааж, дараа нь хоолойн холбох хэрэгслийг нугалах явдал юм.

Индукцийн хоолой нугалах машин

Индукцийн тохойн халаалтын машин

Том хоолой халаах гулзайлтын машин

алдаа:

Нэг эшлэлийг авах