Хэт улаан туяаны термометр

лавлагаа
алдаа:

Нэг эшлэлийг авах