Зааварчилгаа агшилтыг багасгах

лавлагаа

  Индукцийн агшилтын холбох хэрэгсэл нь индукцийн халаалтын машиныг ашиглан эд ангиудыг халаах, угсрах ажилд ашиглах явдал юм. 

Индукцийн агшилтын холбох хэрэгсэл; Индукцийн халаалтаар холхивчийн агшилтын тохируулга

Индукцийн халаалтын машинаар агшаах зориулалттай хөнгөн цагаан ханцуйг халаана

Холхивчийн индукцийн халаалтын халуун зайлуулах машин

Самарыг халаах индукцийн оролт

Металл индукцийн халаагуур оруулах үйл явц

Холболтын индукцийн халаалтын угсралт ба халуунаар зайлуулах

алдаа:

Нэг эшлэлийг авах