Дунд давтамжийн индукцийн халаалтын машин

лавлагаа
алдаа:

Нэг эшлэлийг авах