Азотын эмчилгээ

лавлагаа

  Нитрит гэдэг нь тодорхой температурт азотын атомууд ажлын хэсгийн гадаргуугийн давхаргад нэвчдэг химийн дулааны боловсруулалтын процесс юм. Шингэн нитрит, хийн нитрит, ионы нитрит зэрэг нийтлэг байдаг.

Ион азотжуулах үйл явц

Гэрэлтэгч ион азотжуулах зуух

Хийн азотжуулах зуух

алдаа:

Нэг эшлэлийг авах