Индукцийн хэмжилт

лавлагаа

  Бид дулааны боловсруулалтын салбарт 20 гаруй жил ажиллаж байна. Технологи байнга шинэчлэгдэж байдаг тул энэ жилүүдэд бид индукцийн халаалтын эмчилгээний түлхүүр гардуулах шийдлүүдийг хэрэглэгчдэдээ нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарч байна.

Босоо амны дулааны боловсруулалтын машин хэрэгсэл

Эргэдэг ширээний индукцийн гагнах төхөөрөмжийн систем

Дамжуулах хоолойн дулааны боловсруулалтын машин хэрэгсэл

Босоо амны дулааны боловсруулалтын машин хэрэгсэл

Эргэдэг ширээний индукцийн гагнах төхөөрөмжийн систем

Дамжуулах хоолойн дулааны боловсруулалтын машин хэрэгсэл

алдаа:

Нэг эшлэлийг авах